Objaśnienia.  

Tekst przeznaczony głównie dla poczatkującch 

Nigdy nie czyść zabytkowych przedmiotów bez odpowiedniej wiedzy.

6.

Nigdy nie wchodź z detektorem na prywatny teren, bez zgody właściciela.

5.

Nigdy nie próbuj przywłaszczać i spieniężać zabytków archeologicznych.

4.

Nigdy nie wchodź na (miejscówki) tereny kolegi bez jego zgody.

3.

Nigdy nie szukaj z detektorem na grobach i cmentarzyskach. 

2.

Nigdy nie wchodź z detektorem na stanowiska archeologiczne. 

1.

10.) Podczas poszukiwań zawsze pamiętaj o znaczeniu miejsc, które eksplorujesz.

 

Każde miejsce, które eksplorujesz w poszukiwaniu z detektorem metali, ma swoją historię i znaczenie, które mogą sięgać daleko w przeszłość. Być może stąpasz po ziemi, która była świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, była miejscem dawnych osad lub bitew, lub też kryje w sobie artefakty związane z codziennym życiem naszych przodków. Z tego powodu, należy podchodzić do każdego terenu z szacunkiem i uważnością.

Zrozumienie kontekstu miejsca, w którym przeprowadzasz poszukiwania, może znacznie wzbogacić Twoje doświadczenie. Przed rozpoczęciem eksploracji warto poświęcić czas na zgłębienie historii danego obszaru. Wiedza ta może nie tylko pomóc w lepszym zrozumieniu potencjalnych znalezisk, ale także w uniknięciu miejsc, które mogą być uznane za historycznie lub kulturowo wrażliwe.

Pamiętaj również, że niektóre tereny mogą być chronione prawnie jako obszary archeologiczne, historyczne lub sakralne. Wchodzenie na takie tereny i przeprowadzanie poszukiwań bez odpowiednich pozwoleń jest nie tylko nieetyczne, ale i nielegalne. Zawsze upewnij się, że działasz w zgodzie z lokalnymi przepisami i masz wszystkie niezbędne zezwolenia.

Podczas eksploracji z detektorem metali, zawsze staraj się minimalizować wpływ swoich działań na środowisko. Zasypuj wszelkie wykopane dołki, nie niszcz roślinności i nie zakłócaj dzikiej fauny. Twoje działania powinny być niewidoczne dla kolejnych osób odwiedzających to miejsce.

Jeśli natrafisz na przedmioty, które mogą mieć wartość historyczną lub archeologiczną, postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zgłaszania takich znalezisk. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony dziedzictwa kulturowego i umożliwiasz specjalistom przeprowadzenie profesjonalnych badań, które mogą dostarczyć cennych informacji o przeszłości.

Poszukiwania z detektorem metali to nie tylko hobby, ale również forma uczestnictwa w odkrywaniu i ochronie historii. Podejmując odpowiedzialne działania, przyczyniasz się do zachowania miejsc, które eksplorujesz, dla przyszłych pokoleń.

      

9.) Zawsze dokumentuj swoje odkrycia w odpowiedni sposób.

 

Dokumentowanie znalezisk jest kluczowym elementem poszukiwań z detektorem metali. Nie tylko pozwala to na zachowanie informacji o przedmiocie i kontekście jego znalezienia, ale także może mieć znaczenie prawne i naukowe. Każde odkrycie powinno być dokładnie zarejestrowane, co obejmuje opis przedmiotu, datę i miejsce znalezienia oraz okoliczności, w jakich doszło do odkrycia.

Zdjęcia są nieocenionym narzędziem dokumentacyjnym. Robienie zdjęć znaleziskom z różnych perspektyw i w różnych warunkach oświetleniowych może pomóc w późniejszej identyfikacji i ocenie przedmiotu. Jeśli to możliwe, warto również zrobić zdjęcia miejsca znalezienia przed i po wydobyciu przedmiotu.

Zapisywanie współrzędnych GPS jest kolejnym ważnym krokiem. Dzięki temu możliwe jest dokładne określenie miejsca znalezienia przedmiotu, co jest szczególnie ważne w przypadku późniejszych badań archeologicznych lub historycznych. Współrzędne te mogą być również wymagane przez władze w przypadku zgłaszania znaleziska.

Prowadzenie notatek i dziennika poszukiwań to także dobra praktyka. W notatkach można zapisywać nie tylko suche fakty, ale również osobiste spostrzeżenia i przemyślenia na temat poszukiwań. Taki dziennik może być cennym źródłem informacji dla poszukiwacza, a w przyszłości – dla historyków i archeologów.

W niektórych krajach, w tym w Polsce, istnieje obowiązek zgłaszania znalezisk archeologicznych odpowiednim instytucjom, takim jak urząd do spraw zabytków. Dokumentacja może być niezbędna do prawidłowego zgłoszenia i może przyczynić się do ochrony dziedzictwa kulturowego.

Pamiętaj, że odpowiednia dokumentacja to nie tylko zabezpieczenie dla ciebie jako poszukiwacza, ale również szansa na przyczynienie się do odkrywania historii. Dzięki temu twoje znaleziska mogą wzbogacić wiedzę o przeszłości i stać się częścią większej opowieści o naszym dziedzictwie.

      

8.) Podczas poszukiwań z detektorem metali nigdy nie zostawiaj po sobie niezasypanych dołków.

 

Poszukiwanie skarbów z detektorem metali to pasjonujące hobby, które może przynieść wiele satysfakcji. Jednakże, każdy poszukiwacz powinien pamiętać o odpowiedzialności za środowisko naturalne i teren, na którym prowadzi swoje działania. Odkrywanie ziemi w poszukiwaniu ukrytych przedmiotów często wiąże się z koniecznością wykopania dołka, ale równie ważne jest, aby po zakończeniu poszukiwań, każdy taki dołek został starannie zasypany.

Pozostawienie niezasypanych dołków może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji. Po pierwsze, stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, które mogą się w nich potknąć lub spaść. Po drugie, niezasypane dołki mogą zakłócać naturalny krajobraz i przyczyniać się do erozji gleby, co negatywnie wpływa na środowisko. Ponadto, mogą one stanowić przeszkodę dla rolników i właścicieli terenu, utrudniając pracę na polach i w ogrodach.

Zawsze zasypuj dołki tak, aby teren wyglądał tak samo, jak przed rozpoczęciem poszukiwań. To nie tylko kwestia estetyki, ale również szacunku dla natury i innych osób korzystających z terenu. W niektórych miejscach, nieprzywrócenie terenu do pierwotnego stanu może być również naruszeniem lokalnych przepisów i skutkować sankcjami prawnymi.

Pamiętaj, że jako poszukiwacz z detektorem metali, jesteś ambasadorem tego hobby. Twoje zachowanie ma wpływ na postrzeganie całej społeczności poszukiwaczy. Przestrzeganie zasad i dbanie o środowisko to nie tylko wyraz dobrej woli, ale również inwestycja w przyszłość hobby, które może być kontynuowane dzięki wspólnemu zrozumieniu i współpracy z właścicielami terenów oraz lokalnymi społecznościami.

      

7.) Nigdy nie próbuj wydobywać ani nie zostawiaj odkopanych niewybuchów.

 

Poszukiwania z użyciem detektora metali to zajęcie, które może prowadzić do odkrycia różnorodnych przedmiotów, w tym także tych niebezpiecznych, jak niewybuchy czy niewypały. Znalezienie takiego obiektu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ nawet po wielu latach od zakończenia konfliktów zbrojnych, niewybuchy mogą być nadal aktywne i stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Jeśli podczas poszukiwań natrafisz na przedmiot, który wygląda jak niewybuch, nie dotykaj go, nie próbuj przenosić ani wydobywać z ziemi. Każda próba manipulacji takim przedmiotem może skutkować jego detonacją. Zamiast tego, natychmiast zaprzestań wszelkich działań w okolicy znaleziska i oznacz miejsce, aby inni mogli je łatwo zidentyfikować i omijać.

Następnie, jak najszybciej powiadom odpowiednie służby – policję lub saperów. W Polsce do takich sytuacji powołany jest patrol saperski, który specjalizuje się w bezpiecznym usuwaniu i niszczeniu niewybuchów. Pamiętaj, że zgłoszenie takiego znaleziska to nie tylko Twoja obywatelska powinność, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa publicznego.

Zostawienie niewybuchu bez zgłoszenia również nie wchodzi w grę. Może to prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń, jeśli ktoś inny, być może dziecko lub osoba nieświadoma zagrożenia, natrafi na niebezpieczny przedmiot. Niezgłoszenie znaleziska niewybuchu jest również przestępstwem, za które grożą surowe konsekwencje prawne.

Podczas poszukiwań zawsze miej na uwadze, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie ryzykuj swojego zdrowia ani życia w pogoni za znaleziskami. Podejmując odpowiedzialne działania, przyczyniasz się do ochrony siebie i innych, a także do utrzymania pozytywnego wizerunku społeczności poszukiwaczy z detektorem metali.

      

6.) Nigdy nie czyść przedmiotów zabytkowych bez odpowiedniej wiedzy.

 

Zabytkowe przedmioty są cennymi świadkami przeszłości, które wymagają specjalnej troski i uwagi. Czyszczenie takich artefaktów bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności może doprowadzić do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Każdy zabytek ma swoją historię, a także unikalną strukturę i skład materiałów, które mogą być wrażliwe na różne substancje chemiczne i metody czyszczenia.

Profesjonalna konserwacja zabytków to dziedzina, która wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznego doświadczenia. Konserwatorzy są przeszkoleni, aby rozpoznawać różne typy zabrudzeń i korozji, a także aby dobierać odpowiednie metody i środki czyszczące, które są bezpieczne dla danego materiału. Nieprawidłowe czyszczenie może prowadzić do zatarcia detali, zmiany koloru, a nawet rozpadu materiału.

Zanim przystąpisz do jakichkolwiek działań, warto skonsultować się z ekspertem lub przynajmniej dokładnie zbadaj, jakie metody konserwacji są zalecane dla danego typu zabytku. W przypadku monet, na przykład, istotne jest, aby nie usuwać naturalnej patyny, która często dodaje wartości i charakteru. W przypadku przedmiotów ceramicznych niewłaściwe czyszczenie może spowodować pęknięcia lub uszkodzenia glazury.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne czyszczenie, zacznij od najłagodniejszych metod, takich jak delikatne oczyszczanie suchą, miękką szczoteczką. Unikaj stosowania ostrych narzędzi, silnych detergentów czy metod, które mogą spowodować abrazyjne ścieranie powierzchni. Pamiętaj, że w przypadku zabytków mniej znaczy często więcej.

Warto również pamiętać, że w niektórych krajach, w tym w Polsce, zabytki archeologiczne podlegają ochronie prawnej i nie wolno ich modyfikować bez zgody konserwatora zabytków. Zgłoszenie znaleziska i skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami pozwoli na właściwą opiekę nad przedmiotem i może przyczynić się do zwiększenia wiedzy o naszej przeszłości.

Zachowanie zabytków w dobrym stanie jest odpowiedzialnością każdego, kto ma szczęście je znaleźć. Dzięki odpowiedniej konserwacji te bezcenne artefakty mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, nadal opowiadając swoją historię i wzbogacając naszą kulturę.

      

5.) Nigdy nie wchodź z detektorem na prywatny teren, bez zgody właściciela.

 

Poszukiwanie z detektorem metali to hobby, które może być zarówno ekscytujące, jak i edukacyjne. Daje możliwość odkrywania ukrytych przedmiotów i zgłębiania historii, ale musi być wykonywane z poszanowaniem prawa i prywatności innych osób. Wchodzenie na prywatne tereny bez wyraźnej zgody właściciela jest nie tylko nielegalne, ale także narusza zasady etyki i dobrosąsiedzkich relacji.

Prywatny teren to obszar, który należy do osoby lub organizacji i nie jest dostępny dla ogółu bez pozwolenia. Właściciel ma prawo do ochrony swojej własności przed nieautoryzowanym dostępem, co obejmuje także poszukiwania z użyciem detektora metali. Nieuzasadnione wkroczenie na taki teren może prowadzić do konfliktów, a nawet do postępowania prawnego przeciwko intruzowi.

Przed przystąpieniem do poszukiwań na jakimkolwiek terenie prywatnym, należy uzyskać wyraźną zgodę właściciela. Najlepiej, aby była ona udzielona na piśmie, co może zapobiec ewentualnym nieporozumieniom w przyszłości. Właściciel może mieć swoje powody, by nie zezwalać na poszukiwania, takie jak chęć ochrony prywatności, bezpieczeństwa lub obawę przed potencjalnymi uszkodzeniami terenu.

Ponadto, poszukiwacz powinien zawsze postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi poszukiwań z detektorem metali. W niektórych miejscach mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub wymogi licencyjne. Poszanowanie tych zasad jest wyrazem profesjonalizmu i szacunku dla prawa oraz dla osób, które to prawo ustanowiły.

W przypadku znalezienia przedmiotów na terenie prywatnym, należy również pamiętać o konieczności podzielenia się informacją z właścicielem terenu. W zależności od lokalnych przepisów, może on mieć prawo do znaleziska lub jego części. Współpraca i uczciwość w takich sytuacjach budują zaufanie i mogą prowadzić do dalszych możliwości eksploracji.

Warto również pamiętać, że odpowiedzialne poszukiwanie z detektorem metali nie tylko chroni poszukiwacza przed konsekwencjami prawnymi, ale także przyczynia się do pozytywnego wizerunku całej społeczności poszukiwaczy. Działając zgodnie z prawem i etyką, poszukiwacze mogą cieszyć się swoim hobby bez naruszania praw innych i bez ryzyka utraty reputacji.

      

4.) Nigdy nie próbuj przywłaszczać sobie i sprzedawać zabytków archeologicznych.

 

Zabytki archeologiczne to świadectwa przeszłości, które mają nieocenioną wartość dla zrozumienia historii i kultury. Są one częścią naszego wspólnego dziedzictwa i jako takie, powinny być chronione i szanowane. Próba przywłaszczenia sobie takich artefaktów i ich sprzedaż jest nie tylko działaniem nielegalnym, ale również stanowi akt kulturowego wandalizmu.

Zabytki archeologiczne, od drobnych narzędzi po monumentalne struktury, dostarczają badaczom kluczowych informacji o życiu naszych przodków. Każdy przedmiot, nawet ten najmniejszy, może być kluczowym elementem w rozwiązaniu zagadek przeszłości. Dlatego też, kiedy ktoś nielegalnie wydobywa i sprzedaje zabytki, niszczy kontekst archeologiczny, co może prowadzić do utraty ważnych danych historycznych.

W wielu krajach, w tym w Polsce, obowiązują surowe przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa narodowego. Znalezisko archeologiczne należy zgłosić odpowiednim służbom, takim jak wojewódzki konserwator zabytków, które podejmą odpowiednie kroki w celu jego zabezpieczenia. Specjaliści z dziedziny archeologii mogą wówczas przeprowadzić profesjonalne badania, które pozwolą na naukowe zrozumienie i interpretację znaleziska.

Sprzedaż zabytków archeologicznych na czarnym rynku nie tylko pozbawia społeczeństwo dostępu do wiedzy o własnej przeszłości, ale również finansuje nielegalny handel, który może być powiązany z innymi formami przestępczości. Ponadto, osoby kupujące takie przedmioty często nie są świadome ich prawdziwego pochodzenia i mogą nieświadomie wspierać destrukcyjne praktyki.

Zamiast próbować czerpać korzyści z nielegalnego handlu, powinniśmy dążyć do ochrony i promowania naszego dziedzictwa. W ten sposób przyczyniamy się do edukacji i wzbogacenia kulturowego społeczeństwa, a także zapewniamy, że przyszłe pokolenia będą miały możliwość nauki i czerpania inspiracji z historii, która jest prawdziwym skarbem ludzkości.

      

3.) Nigdy nie wchodź na (miejscówki) tereny innego poszukiwacza bez jego zgody.

 

Prawdziwy poszukiwacz to w pewnym sensie detektyw historii. Nieustannie przeszukuje tereny w poszukiwaniu potencjalnych miejsc do odkryć. Taka osoba często inwestuje mnóstwo czasu i pieniędzy w swoją pasję. Szuka informacji w internecie, przeprowadza wywiady z seniorami, kupuje mapy, odwiedza kościoły, biblioteki i muzea – wszystko to w celu znalezienia wskazówek, które mogą prowadzić do cennych odkryć. Jednakże może się zdarzyć, że poszukiwacz, świadomie lub nie, podzieli się z kimś swoimi ciężko zdobytymi informacjami o potencjalnym znalezisku. W rezultacie nieświadomy odkrywca może przybyć na miejsce odkrycia i zastać ziemię wyglądającą niczym ser szwajcarski.

Nie trzeba chyba dodawać, że osoby pozbawione zasad moralnych i etycznych mogą próbować przywłaszczyć sobie cudze zasługi. Niektórzy mogą ignorować ten przekaz, ale Ty, jeśli posiadasz zasady, nie daj się zwieść emocjom i chęci odnalezienia skarbu za wszelką cenę. Możesz stracić przyjaciela i zyskać złą sławę w społeczności poszukiwaczy.

Podsumowując, nigdy nie wkraczaj na teren innego poszukiwacza bez porozumienia z nim. Szanujmy się wzajemnie i doceniajmy trud innych. Pracujmy na swoje znaleziska, a sukces przyjdzie sam.

Dodatkowo ostrzegam przed publikowaniem zdjęć na forach i innych platformach przed całkowitym zbadaniem danego terenu czy znaleziska. Osoba pozbawiona zasad może chcieć "pomóc" w poszukiwaniach bez Twojej wiedzy i po charakterystycznym elemencie terenu, jak budynek, wieża, skała, drzewo czy słup, rozpoznać miejsce i wykorzystać to dla własnych korzyści.

      

2.) Nigdy nie szukaj z detektorem na grobach i cmentarzyskach. 

 

Poszukiwanie skarbów to pasjonujące hobby, które może przenieść nas w czasie i pozwolić odkryć przedmioty z przeszłości. Detektory metali są narzędziem, które otwiera przed nami drzwi do historii, ale jak każde narzędzie, wymagają odpowiedzialności i szacunku dla przeszłości oraz obowiązujących praw. Istnieje jednak niewypowiediana zasada, której każdy poszukiwacz powinien przestrzegać: nigdy nie szukaj z detektorem na grobach i cmentarzyskach.

Cmentarze są miejscami świętymi, gdzie spoczywają szczątki naszych przodków. To przestrzenie pełne szacunku dla tych, którzy odeszli, i dla ich rodzin. Poszukiwanie na cmentarzach jest nie tylko nielegalne, ale także uważane za wyjątkowo nieetyczne i nieodpowiednie. Narusza spokój zmarłych i może głęboko zranić uczucia osób, które tam przychodzą, by pamiętać o swoich bliskich.

Cmentarzyska i groby, szczególnie te nieoznakowane i zapomniane, są częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Mogą zawierać ważne artefakty archeologiczne, które w przypadku nieodpowiedniego wydobycia mogą zostać uszkodzone lub stracić swój kontekst historyczny. Dlatego prace archeologiczne powinny być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do dokumentowania i konserwacji znalezisk.

Ponadto, w wielu krajach istnieją przepisy prawne regulujące poszukiwania z użyciem detektorów metali. W Polsce, na przykład, poszukiwanie zabytków bez odpowiedniego zezwolenia jest nielegalne i grozi surowymi konsekwencjami prawnymi, w tym wysokimi grzywnami czy nawet karą pozbawienia wolności.

Poszukiwanie z detektorem to wspaniała przygoda, ale musi być prowadzona z poszanowaniem prawa i etyki. Istnieje wiele innych miejsc, gdzie można legalnie i bez szkody dla dziedzictwa kulturowego poszukiwać zaginionych przedmiotów. Las, pola, stare ścieżki czy plaże – to tylko niektóre z lokalizacji, gdzie można kontynuować poszukiwania, zawsze z należytą uwagą i szacunkiem dla historii oraz natury.

Pamiętajmy, że historia to nie tylko przedmioty, które możemy znaleźć i dotknąć. To także pamięć i szacunek, którymi obdarzamy tych, którzy byli przed nami. Niech nasza pasja do odkrywania nie przysłoni nam wartości, które są fundamentem naszej wspólnoty i kultury.

1.) Nie używaj detektora metali na obszarach stanowisk archeologicznych.

 

Świadome lub nieświadome zniszczenie stanowiska archeologicznego to jedno z najgorszych działań, jakie może podjąć pseudo poszukiwacz. Takie incydenty szkodzą dziedzictwu kulturowemu, archeologii oraz całej społeczności poszukiwaczy. W wyniku występków nieodpowiedzialnych osób, uczciwi eksploratorzy są niesłusznie piętnowani przez środowiska archeologiczne, policję i inne instytucje. Działania te negatywnie wpływają na wizerunek całej społeczności eksploratorów i prowadzą do zaostrzania prawa, które dotyczy nas wszystkich. Najtragiczniejsze jest jednak to, że zniszczenie stanowiska archeologicznego jest nieodwracalne. Doświadczeni archeolodzy potrafią z pozornie nieznaczących resztek, takich jak ziarenka czy nasiona, uzyskać zaskakującą ilość informacji. Nawet pyłki i nasiona mogą wiele wyjawić na temat klimatu czy życia dawnych społeczności.

Ze stanowiska archeologicznego można czerpać obfite informacje, lecz jest to możliwe tylko wtedy, gdy prace prowadzone są profesjonalnie, z odpowiednią wiedzą, sprzętem i doświadczeniem.

W archeologii kluczowe dla zdobywania informacji są warstwy kulturowe, czyli nawarstwienia powstałe w wyniku działalności człowieka.

Definicja: Warstwa kulturowa to w archeologii efekt działalności człowieka, który doprowadził do nagromadzenia się nie tylko artefaktów, ale także obiektów oraz innych substancji. Jest to sedyment, który otacza i zawiera w sobie zabytki archeologiczne.

Innymi słowy, każda społeczność pozostawia po sobie ślady bytowania, które z czasem tworzą warstwę kulturową. Z biegiem lat społeczności zanikają, a nowe pozostawiają kolejne warstwy, które można przypisać do określonych okresów w historii.

Chaotyczne rozkopywanie stanowiska archeologicznego prowadzi do wymieszania warstw kulturowych, co niszczy kontekst historyczny i czyni stanowisko bezwartościowym. Wraz z tym ginie nieznana historia i potencjalna wiedza, którą można by było zdobyć dla dobra społeczeństwa.

Musimy być świadomi, że dziedzictwo kulturowe jest zasobem nieodnawialnym. Jeśli warstwy kulturowe zostaną zniszczone, nie ma sposobu, aby to naprawić. W przypadku unikalnych stanowisk, jest to prawdziwa katastrofa. Dodatkowo przypominam, że takie działania są przestępstwem, za które grozi nawet do 8 lat więzienia, nie wspominając o karach pieniężnych, które mogą sięgać nawet pół miliona złotych dla przedsiębiorców.

Aby uniknąć problemów i nieświadomego wtargnięcia na stanowisko archeologiczne, zalecam zawsze sprawdzenie przed wyjściem w teren, czy nie znajduje się tam znane stanowisko. Używam słowa „zawsze”, ponieważ liczba stanowisk ciągle rośnie – dzisiaj ich nie ma, a jutro mogą się pojawić.

W dobie, gdy informacje te są ogólnodostępne, tłumaczenie się niewiedzą nie jest już akceptowalne, a pociągnięcie do odpowiedzialności jest w pełni uzasadnione. Klikając w link poniżej, dowiesz się, gdzie występują stanowiska archeologiczne. Wiedza o ich lokalizacji pozwoli Ci wykluczyć tereny, na które z pewnością nie uzyskasz pozwolenia. Takie informacje można uzyskać również na stronie geoportal.gov.pl, w dziale „Dane innych instytucji”, gdzie dostępna jest nowa grupa usług „Narodowy Instytut Dziedzictwa”. Dzięki niej można wyszukać: archeologiczne zdjęcia Polski, pomniki historii, rejestrowe zabytki archeologiczne, rejestrowe zabytki nieruchome oraz obiekty wpisane na listę UNESCO.

 

Link do wykazu stanowisk archeologicznych https://zabytek.pl/pl/mapa?sekcja=zabytki-archeologiczne

Pamiętaj !!!

Zawsze działaj zgodnie z prawem i rozwagą. 

Jak szukać skarbów ?

Wytyczne dla poszukiwacza skarbów. 

Eksploracja i poszukiwanie skarbów to zajęcia pełne emocji i niespodzianek. W trakcie wypraw towarzyszy nam ogromne podekscytowanie, a emocje często osiągają swój szczyt. Zafascynowani możliwością odkrycia skarbu lub innych niezwykłych artefaktów, łatwo jest stracić z oczu właściwą ścieżkę, co może prowadzić do nieprzewidzianych i niekiedy tragicznych konsekwencji.

Oto kilka najważniejszych niepisanych zasad, których należy przestrzegać bez wyjątku:

Szacunek dla historii - Zawsze pamiętaj o znaczeniu miejsc, które eksplorujesz.
Prawo i etyka - Nie naruszaj lokalnych przepisów i zasad etycznych.
Ochrona dziedzictwa - Nie uszkadzaj ani nie zabieraj niczego z miejsc historycznych lub archeologicznych.
Prywatność i własność - Szanuj prywatność i prawa własności innych osób.
Bezpieczeństwo - Zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
Dokumentacja - Dokumentuj swoje odkrycia w odpowiedni sposób.
Współpraca z ekspertami - W razie potrzeby współpracuj z archeologami i historykami.
Nienaruszalność grobów - Nie przeszukuj grobów ani cmentarzysk.
Edukacja - Dziel się wiedzą i doświadczeniem z innymi, promując odpowiedzialną eksplorację.
Pasja, a nie zysk - Nie pozwól, aby chęć zysku przysłoniła pasję do odkrywania i nauki.
Pamiętaj, że łamanie tych zasad może sprawić, że zamiast poszukiwacza z pasją, staniesz się osobą, która nie zasługuje na miano eksploratora. Bądź przykładem odpowiedzialnego poszukiwacza i przekaż te wartości przyszłym pokoleniom.

CELTYK

Śladami przodków

Z detektorem przez świat w poszukiwaniu historii

Skontaktuj się ze mną

Masz pytania dotyczace produktów  

Moja pasja to eksploracja

W poszukiwaniu ukrytych skarbów. 

  1. pl

Celtyk - śladami przodków 

Polecane produkty

Nigdy nie zostawiaj po sobie niezasypanych dołków . 

8.

Nigdy nie próbuj wydobywać ani nie zostawiaj odkopanych niewybuchów.

7.

Zawsze pamiętaj o znaczeniu miejsc, które eksplorujesz.

10.

Zawsze dokumentuj swoje odkrycia w odpowiedni sposób

9.

INFORMACJE 


DETEKTORY METALI CELTYK

 

 

Celtyk Marek Michta

NIP: 6591172752

REGON: 290774219

tel +48570151868

www.celtyk.pl 

email biuro@celtyk.pl

Polityka prywatności

Regulamin sklepu

Płatności

 

Autor projektu Marek Michta - ©2022  celtyk.pl . Wszelkie prawa zastrzeżone .